Disclaimer

Inleiding
Om geïnteresseerden te informeren maakt SOL Ambacht onder andere gebruik van websites. De overkoepelende organisatie en alle locaties hebben een eigen website, waar de algemene informatie hetzelfde is, maar de voor de locatie specifieke informatie kan verschillen.
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van SOL Ambacht. Door het bezoeken van de websites en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.
SOL Ambacht behoudt zicht te allen tijde het recht voor de informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief deze disclaimer, te wijzigen zonder hierover (voorafgaande) een aankondiging te doen.

Gebruik van de websites
De informatie op de websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over SOL Ambacht. De websites zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, maar door de tijd heen kunnen aspecten veranderen waardoor het kan voorkomen dat de informatie niet (meer) actueel, correct of compleet is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op de websites worden ontleend. SOL Ambacht wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van onjuistheden en/of onjuiste informatie, actualiteit, volledigheid en het (ongestoord) gebruik van de websites uitdrukkelijk van de hand en in het verlengde daarvan eveneens de aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg) schade die voortvloeit of samenhangt met de informatie op de websites. Dit geldt ook voor websites en informatiebronnen van derden die via de websites van SOL Ambacht kunnen worden benaderd.

Cookies
Voor een goede werking van onze websites maakt SOL Ambacht gebruik van functionele cookies, deze zijn altijd actief. Voor het gebruik van andere cookies biedt SOL Ambacht u een keuzemogelijkheid: accepteren, weigeren, bekijk voorkeuren. Bij ‘accepteren’ worden alle cookies geaccepteerd. Door op ‘bekijk voorkeuren’ te klikken krijgt u informatie over de verschillende soorten cookies en kan het Cookiebeleid worden nagelezen. Tevens kan worden aangegeven welke cookies wel/niet worden geaccepteerd.

Informatie gebruiken
SOL Ambacht behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de websites aangeboden informatie. Informatie op de websites downloaden, kopiëren, of enigerlei wijze openbaar maken of te verspreiden, behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOL Ambacht of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Toepasselijk recht
Op de websites is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit hoofde van deze disclaimer zullen in Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Heeft u vragen of opmerkingen over de websites van SOL Ambacht dan kunt u contact met ons opnemen via .